Jak zachęcić swoich pracowników do ciągłego rozwoju?

W artykule opublikowanym przez magazyn biznesowy “Entrepreneur” podkreślona jest istota zapewnienia swoim pracownikom środowiska, które zapewni im przyjazną i swobodną naukę. Autor podaje trzy proste rozwiązania, które zmotywują Twoich pracowników do nieustannej samorealizacji i rozwoju. Są to trzy kroki: Ułatw Twojemu zespołowi dostęp do wiedzy specjalistycznej Pozwól uczyć się nie tylko w pracy, ale również…

Połącz trening osobisty ze szkoleniem online

Artykuł opublikowany przez magazyn Entrepreneur pokazuje, że zarówno szkolenia osobiste, jak i internetowe mają nieodłączne korzyści. We wspomnianej ankiecie InterCall stwierdzono, że 50% pracodawców uważa, że szkolenie osobiste pomogło im w pełnym zrozumieniu materiału szkoleniowego. Biorąc pod uwagę fakt, że przełożony byłby w stanie odpowiedzieć na pytania pracowników podczas szkolenia.  Natomiast co w przypadku gdy…

Odpowiednie tempo nauki jest kluczem w efektywnej i skutecznej edukacji

W artykule opublikowanym przez uznany magazyn biznesowy “Entrepreneur” pokazane jest jak ważnym elementem w trakcie edukacji pracowników jest dobranie odpowiedniego tempa nauki.  Autor podaje, że jednym z sposobów zapewnienia przyjaznej edukacji w zespole jest inkorporacja kursów online.  Według badania przeprowadzonego przez  Association for Talent Development tylko 16% z 340 ankietowanych firm korzysta z metod szkoleniowych…

Przyszłość zarządzania wiedzą

“Mówi się, że wiedza to potęga. Ale w dzisiejszym miejscu pracy istnieje coraz większa przepaść między sposobem tradycyjnego pozyskiwania wiedzy a ilością informacji, które istnieją w całej organizacji” Tymi słowami rozpoczyna sięartykuł “Przyszłość zarządzania wiedzą i dostępem”, opublikowanym w magazine wired.com. Firmy nie “przechowują”wiedzy lub mają do niej niełatwy dostęp, co prowadzi to sytuacji gdzie…

Zapomnij o szkoleniach tradycyjnych. Istnieje lepszy sposób nauki.

W artykule opublikowanym przez uznany magazyn ekonomiczny wired.com podkreślana jest konieczność edukacji zespołów pracowniczych.  Autor kwestionuje skuteczność szkoleń tradycyjnych. Jako przykład podaje wydatek 350 miliardów dolarów jakie w 2015 roku zainwestowały korporacje amerykańskie w systemy całodniowych szkoleń pracowniczych. Jak podaje oczekiwano cudu, który się nie zdarzył. Pokazuje On, że większą skuteczność odnoszą szkolenia oparte o…

Lepsza rekrutacja i sprawniejszy onboarding dzięki edukacji wewnętrznej

Zastosowanie rozwiązań cyfrowych w edukacji wewnętrznej w przedsiębiorstwach czyni bardziej skutecznym procesy pozyskiwania nowych pracowników oraz wdrażania ich w zakres ich obowiązków – czytamy w artykule opublikowanym przez uznany magazyn biznesowy wired.com.  Poza umiejętnościami i wiedzą specjalistyczną jako najważniejsza podawana jest konieczność rozwoju kompetencji miękkich – takich jak: Krytyczne myślenie, umiejętności adaptacyjne, umiejętności rozwiązywanie problemów…